قابل توجه دانشجویانی که با استاد رمضان عرب، استاد سبحانی، استاد سمانه محمدی و استاد تیموری کلاس دارند :
1397/2/12 ساعت 13:48 - 45 بازدید - 2 نظر

کلیه کلاس های اساتید رمضان عرب، تیموری و سبحانی و سمانه محمدی روز پنجشنبه مورخ 97/02/13 تشکیل نمی گردد.