قابل توجه دانشجویانی که با استاد مهلقا حیدری کلاس دارند :
1397/2/12 ساعت 13:45 - 42 بازدید - 1 نظر

کلیه کلاس های استاد مهلقا حیدری روز پنجشنبه مورخ 97/02/13 و جمعه مورخ 97/02/14 تشکیل نمی گردد.