1396/12/3 - 275 بازدید - 2 نظر
دانشگاه جامع علمی کاربردی در یک نگاه
دانشگاه جامع علمی کاربردی در یک نگاه


1396/12/3 - 670 بازدید - 4 نظر
رشته های مقطع کارشناسی پذیرش بهمن 96 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما
رشته های مقطع کارشناسی پذیرش بهمن 96 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما


1396/11/30 - 568 بازدید - 5 نظر
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن 96
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن 96


1396/11/28 - 758 بازدید - 2 نظر
رشته های مقطع کاردانی پذیرش بهمن 96 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما
رشته های مقطع کاردانی پذیرش بهمن 96 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما


1396/11/26 - 939 بازدید - 4 نظر
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن 96
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن 96


1396/5/6 - 1073 بازدید - 0 نظر
ثبت نام دوره کاردانی پذیرش مهرماه 96 تمدید شد...
ثبت نام دوره کاردانی پذیرش مهرماه 96 تمدید شد...


1396/5/7 - 1165 بازدید - 0 نظر
رشته های مقطع کاردانی پذیرش مهرماه 96 + کد رشته محل پذیرش
رشته های مقطع کاردانی پذیرش مهرماه 96 + کد رشته محل پذیرش


1396/6/6 - 535 بازدید - 2 نظر
تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان پذیرش در مقطع کارشناسی مهرماه 96 (تمدید مجدد)
تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان پذیرش در مقطع کارشناسی مهرماه 96 (تمدید مجدد)


1396/5/29 - 826 بازدید - 1 نظر
رشته های مقطع کارشناسی پذیرش مهرماه 96 + کد رشته محل پذیرش
رشته های مقطع کارشناسی پذیرش مهرماه 96 + کد رشته محل پذیرش


1396/5/29 - 561 بازدید - 1 نظر
دفترچه راهنماي پذيرش دوره کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش مهرماه 96
دفترچه راهنماي پذيرش دوره کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش مهرماه 96


1396/5/29 - 667 بازدید - 2 نظر
ثبت نام پذیرش دوره کارشناسی ورودی مهرماه 96 آغاز شد. (کلیک کنید)
ثبت نام پذیرش دوره کارشناسی ورودی مهرماه 96 آغاز شد. (کلیک کنید)


1396/5/7 - 1143 بازدید - 4 نظر
دفترچه راهنماي پذيرش دوره كارداني دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش مهرماه 96
دفترچه راهنماي پذيرش دوره كارداني دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش مهرماه 96