1397/5/30 - 392 بازدید - 0 نظر
رشته های مقطع کارشناسی پذیرش مهرماه 97 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما
رشته های مقطع کارشناسی پذیرش مهرماه 97 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما


1397/5/29 - 177 بازدید - 0 نظر
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه 97
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه 97


1397/5/23 - 664 بازدید - 1 نظر
رشته های مقطع کاردانی پذیرش مهرماه 97 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما
رشته های مقطع کاردانی پذیرش مهرماه 97 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما


1397/5/23 - 240 بازدید - 0 نظر
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه 97
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه 97


1397/5/22 - 420 بازدید - 0 نظر
پذیرش دانشجو در مهرماه 97
پذیرش دانشجو در مهرماه 97


1396/12/3 - 371 بازدید - 2 نظر
دانشگاه جامع علمی کاربردی در یک نگاه
دانشگاه جامع علمی کاربردی در یک نگاه


1396/12/3 - 812 بازدید - 4 نظر
رشته های مقطع کارشناسی پذیرش بهمن 96 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما
رشته های مقطع کارشناسی پذیرش بهمن 96 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما


1396/11/30 - 692 بازدید - 5 نظر
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن 96
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن 96


1396/11/28 - 942 بازدید - 2 نظر
رشته های مقطع کاردانی پذیرش بهمن 96 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما
رشته های مقطع کاردانی پذیرش بهمن 96 + کد رشته های محل پذیرش + دفترچه راهنما


1396/11/26 - 1043 بازدید - 4 نظر
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن 96
اطلاعيه سازمان سنجش درباره شرايط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن 96


1396/5/6 - 1174 بازدید - 0 نظر
ثبت نام دوره کاردانی پذیرش مهرماه 96 تمدید شد...
ثبت نام دوره کاردانی پذیرش مهرماه 96 تمدید شد...


1396/5/7 - 1271 بازدید - 0 نظر
رشته های مقطع کاردانی پذیرش مهرماه 96 + کد رشته محل پذیرش
رشته های مقطع کاردانی پذیرش مهرماه 96 + کد رشته محل پذیرش


1396/6/6 - 655 بازدید - 2 نظر
تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان پذیرش در مقطع کارشناسی مهرماه 96 (تمدید مجدد)
تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان پذیرش در مقطع کارشناسی مهرماه 96 (تمدید مجدد)


1396/5/29 - 945 بازدید - 1 نظر
رشته های مقطع کارشناسی پذیرش مهرماه 96 + کد رشته محل پذیرش
رشته های مقطع کارشناسی پذیرش مهرماه 96 + کد رشته محل پذیرش


1396/5/29 - 651 بازدید - 1 نظر
دفترچه راهنماي پذيرش دوره کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش مهرماه 96
دفترچه راهنماي پذيرش دوره کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش مهرماه 96


1396/5/29 - 760 بازدید - 2 نظر
ثبت نام پذیرش دوره کارشناسی ورودی مهرماه 96 آغاز شد. (کلیک کنید)
ثبت نام پذیرش دوره کارشناسی ورودی مهرماه 96 آغاز شد. (کلیک کنید)


1396/5/7 - 1244 بازدید - 4 نظر
دفترچه راهنماي پذيرش دوره كارداني دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش مهرماه 96
دفترچه راهنماي پذيرش دوره كارداني دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش مهرماه 96