ساخت فیلم مستند «ارسباران» با حضور «امیرعلی قلیپور» در شهریور امسال کلید خورد.
1396/6/20 ساعت 16:19 - 425 بازدید - 3 نظر

ساخت فیلم مستند «ارسباران» با حضور «امیرعلی قلیپور» عضو انجمن علمی دانشجویی کارگردانی مرکز 11 تهران به عنوان «دستیار کارگردان و مدیر برنامه ریزی» در شهریور امسال کلید خورد.