قابل توجه دانشجویانی که با استاد قاسم زادگان درس کارورزی اخذ نموده اند (جدید)
1395/10/11 ساعت 13:8 - 929 بازدید - 6 نظر
(آخرین بروز رسانی: 1395/10/15 ساعت 16:12)

قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی رشته تدوین، فیلم سازی و کمک کارگردانی و کارشناسی حرفه ای کارگردانی و تدوین که درس کارورزی را اخذ نموده اند :


زمان تحویل کارورزی روز شنبه مورخ 95/10/25 ساعت 9 صبح می باشد.


ضمناً تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.