تخفیف بلیط نمایش و تئاتر و استفاده از پلاتوی تمرین به صورت نیم بها
1395/7/6 ساعت 12:39 - 1604 بازدید - 5 نظر

براساس تفاهم نامه صورت گرفته بین مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران و تماشاخانه سه نقطه که توسط مدیر گروه رشته بازیگری آقای داریوش نصیری پیگیری و انجام شده است، دانشجویان می توانند از تاریخ 95/07/01 الی 96/07/01 از موارد زیر استفاده نمایند :


1- تخفیف بلیط نمایش و تئاتر به صورت نیم بهاء با ارائه کارت دانشجویی معتبر برای دانشجویان مرکز آموزش علمی – کاربردی واحد 11 تهران


2- استفاده از پلاتوی تمرین به صورت نیم بهاء با ارائه کارت دانشجویی معتبر برای دانشجویان مرکز آموزش علمی – کاربردی واحد 11 تهران


آدرس تماشاخانه سه نقطه :

میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، تماشاخانه سه نقطه


تلفن تماس : 88952440