قابل توجه کلیه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی
1397/8/6 ساعت 21:44 - 397 بازدید - 2 نظر

براساس تصمیم ریاست مرکز 11 تهران کلیه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی می توانند تا آخر تحصیل خود از تخفیف 50% شهریه برخوردار باشند.


لذا دانشجویان واجد شرایط می توانند به سرکار خانم بک زاده مراجعه نمایند.