1393/09/07
ملاقات عمومي رياست مرکز با دانشجويان دوشنبه ها 13 - 10 ، همچنین دانشجویان می توانند از طریق منوی ارتباط با ریاست پیشنهادات خود را ارائه نمایند

کلیه حقوق این سایت برای مرکز علمی کاربردی واحد 11 تهران محفوظ میباشد.